Về tiền xé đôi.

Tại Nam bộ thời Pháp thuộc (giai đoạn 1945-1954), không nắm được vào thời điểm nào khi trao đổi mua bán mà không có bạc nhỏ để thối trả, người dân đã xé đôi tờ tiền để sử dụng; Đây là tính tự phát của người dân nhằm mục đích mua bán trao đổi gọn lẹ, (và có lẽ cũng là đặc trưng riêng của tiền tệ Nam bộ).

Sau Hiệp Định Geveve 1954 Pháp rút khỏi Việt Nam và viện phát Liên quốc (Việt – Miên – Lào ) chính thức bị giải thể. Ngày 01/01/1955 chính quyền Sài Gòn cũ (VNCH) phát hành đồng tiền riêng. Đồng thời, để xử lý việc tiền xé đôi tiêu dùng Chính Phủ chế độ Sài Gòn cũ (VNCH) đã có những thông cáo về việc đổi tiền rất “thú vị” mời các bạn tham khảo.

305707_519597004769240_1066008266_n
163573_519597548102519_1276424766_n 388151_519597458102528_998206614_n 522104_519597631435844_1865471916_n 532158_519597808102493_30197892_n 540551_519597234769217_1725358052_n 544131_519597724769168_1510356937_n 922948_519597364769204_13922283_n

Vĩnh Xương
(http://www.viet-numis.com/)
Khai SG
Trước tiên, xin cảm ơn bạn ông bạn Th-Nha Trang-Vĩnh Xương đã chia sẻ những văn bản xưa rất thú vị cho giới sưu tầm và nghiên cứu tiền tệ Việt Nam tham khảo.
Về nội dung bài của bạn, tôi xin có chút ý kiến như sau :

1) Các công văn trên đều ký vào tháng 8-1955 lúc đó Bảo Đại còn làm Quốc Trưởng; Ngô Đình Diệm mới thành lập chánh phủ mới (khoảng tháng 7-1955) sau khi Bửu Lộc từ chức. Mãi đến tháng 10-1955 Ngô Đình Diệm cho trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại thành lập VNCH, được suy tôn làm Quốc Trưởng, lúc đó mới có VNCH nền CH thứ nhất.

Cho nên tác giả cần nói lại cho đúng thời điểm của những thông báo nầy là thuộc Quốc Gia Việt Nam, một chính quyền bù nhìn thuộc Liên Hiệp Pháp do Bảo Đại cầm quyền. Không phải VNCH.

2) Những tờ tiền xé 2 trong thông báo nầy chỉ đề cập nhóm tiền của Viện Phát Hành Việt-Miên-Lèo. Không có mấy tờ 100 đồng vàng như hình trên kia đâu.

3) Mấy tờ 100 đồng vàng kia cũng nghe nói có chuyện xé đôi để sài hồi nẫm nhưng hầu hết khi Việt-Minh-hoá nó đều có dán lại mới đóng dấu. Vả lại tiền đã Việt-Minh-hoá nầy dễ gì mà Bảo Đại & Ngô Đình Diệm chấp nhận đổi ! Chỉ nhóm tiền Đông Dương của Viện Phát Hành thôi.

4) Và cũng cần lưu ý. Những tờ bạc 100 đồng vàng được đóng dấu Việt-Minh-hoá (VMH) nếu dán lại thì dấu cũng đóng trọn vẹn. Không có chuyện nữa tờ nầy dấu tỉnh A; nữa tờ kia dấu tỉnh B. Không thể lạm dụng chuyện từng có tiền xé đôi mà để lái buôn cố tình ghép đôi những mãnh tiền VMH bị rách, bị long đong không tiêu thụ được, dán lại (thậm chí ngược ngạo tùm lum) rồi bán cho người sưu tập với tình cảnh “đầu gà-đuôi vịt” như vậy được.

Chút ý mọn. Xin được quý cao nhơn chỉ giáo thêm.
Đa tạ.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: