Giải Đáp Thắc Mắc

sg35

Các Anh Chị vui lòng gữi thắc mắc vào mục Bình Luận bên dưới BQT sẽ tìm hiểu nghiên cứu và trả lời trong thời gian nhanh nhất có thể

2 Responses

  1. admin says:
    • Từ “Ưa” của miền Nam, được dùng trong rất nhiều trường hợp
    • Từ “làm nư”
  2. admin says:

    Tại sao người Việt lại dùng thứ 2 là ngày đầu tuần? trong khi TQ vẫn dùng “Ngày thứ 1” 星期一 là ngày đầu tuần, còn các nước khác thì gọi theo tên của các vị Thần?

Leave a Reply

%d bloggers like this: