Ngày nhà giáo

Việt Nam mình bây giờ có một ngày truyền thống rất hay: Ngày nhà giáo. Hồi xưa (trước 1975) tôi không nhớ là có ngày này. Ở các nước Tây phương như Mĩ và Úc tôi biết có “Teacher’s day” (Ngày nhà giáo), nhưng chẳng thấy ai để ý, và không có chuyện tặng quà cáp cho thầy giáo. Có lẽ dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo nên có ngày này, mà mỗi lần tôi nói cho bạn bè ngoại quốc nghe, ai cũng nói “great”!

Read more