Mỗi ngày 20 hình – Saigon xưa

hông ảnh này cho thấy thời kỳ cuối thập niên 1940 khu vực Sở Thú vẫn thưa thớt cấy cối lắm … có thể nhận ra dễ dàng Viện Bảo tàng và Đền Kỷ Niệm … Riêng khu vực về sau là Thành Cộng Hòa thì hoàn toàn “lồ lộ” … không có một bóng cây nào … sân vận động Hoa lư cũng vậy … Hai cầu Thị Nghè và Avalanche cho thấy nếu chúng bị sập thì lưu thông từ Đông Bắc Saigon vào thành phố sẽ bị tê liệt … Bason bị những chiếc B-24 Liberators của quân Đồng minh ném bom vào tháng 4 năm 1945.

Read more