Category: Kiến Trúc

6_zing_2 0

Thương xá TAX

Nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Thương xá TAX có được coi là biểu tượng của một...

17454511 0

Trường Vẽ

Khi người Pháp chiếm trọn vẹn đất nước Việt Nam áp đặt nền bảo hộ. Họ đã cho thành lập rất nhiều...