Category: Khảo Cứu

20150629-anh-doc-ve-cac-rap-chieu-phim-o-sai-gon-truoc-1975-6 0

VÀI KHÍA CẠNH VỀ NGƯỜI VIETNAM

(Ngô Bắc dịch) Lời người dịch: Bài dịch này trích từ một tác phẩm được ấn hành năm 1956. Tác giả, Andrew Graham, một Trung Tá trong đội Vệ Binh Welsh Guards, Anh, sống...

22487803834_c5f9ea1bc5_o 0

Cầu-kỳ tiếng Việt

Tiếng Việt thuộc loại “nói tiếng một”.  Ví dụ: Qua cầu, chạy tới một xí…có cây bông giấy là nhà tao… Ấy vậy mà khi nói “tiếng đơn” thì…ưa xử dụng…cập đôi, cập ba,...

Saigon_halles_cen 0

Lược sử Saigon (ST)

Các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước từ trước và sau năm 1975, đã phát hiện được trên Đất Sài Gòn – Gia Định nằm trên vùng chuyển tiếp giữa hai vùng...