Tại sao phụ nữ miền Nam xưa thường ngồi xe một bên

Năm 1972 … một vụ khủng bố xảy ra tại phòng trà Tự Do …. thủ phạm là một phụ nữ ngồi chàng hảng sau yên một chiếc Honda SS50 đã liệng một chùm lựu đạn 4 trái vào tầng trệt của phòng trà lúc đó đang đầy khách … Tiếng nổ gây cho một số người bị thương … trong đó cỏ cả nữ ca sĩ Mai Hương … (ái nữ của bà Kiều Hạnh) … khi cô đang trình bày bản nhạc “Love Story” của Francis Lai …. Chính quyền sau đó đã ra lịnh cấm tất cả những người ngồi “chàng hảng” trên yên sau xe gắn máy cũng như các loại xe không động cơ khác …

Read more

Nhà giáo – Dịch giả Hà Mai Anh

Năm 1954 ông di cư vào Nam làm hiệu trưởng trường Trần Quý Cáp ở Sài Gòn … Đầu thập niên 1960 … ông cộng tác và đổi hẳn sang làm việc trong Ban Tu thư và Học liệu thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục VNCH … Đồng thời … ông cũng tham gia chủ trương Nhà xuất bàn và Tổng Phát hành Sống Mới ở Saigon …. Nói tới quyển “TÂM HỒN CAO THƯỢNG” … người ta không thể quên được cậu bé An-Di (Enrico) … cùng những chuyện như “Lòng Ái Quốc của một em bé” .. “Gương Dũng Cảm” của một thiếu sinh đã chấp nhận thương tật để cứu cả đơn vị đang bị lọt giữa trùng vây của đối phương … v..v…. qua những giòng văn dịch nhưng lại hoàn toàn mang âm hưởng Việt ngữ một cách rất sống động và không hề có chút nào sự gượng ép của người chuyển ngữ …. Tính tới năm 1975 thì tác phẩm dịch này được tái bản hơn 15 lần … Năm 1975, ông lên đường tỵ nạn …. và mất ngày 20 tháng 8 năm 1975 tại San Bernadino, Hoa Kỳ….

Read more